Uitnodiging aan veilingbezoekers
Per 1 februari 2017 zullen de executieveilingen op de Regioveiling Gelderland worden georganiseerd met inachtneming van de nieuwe Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen (AVVE 2017). Voor een klein deel van de veilingen (langlopende dossiers) zullen de AVVE 2006 nog van toepassing zijn, maar dat is van aflopende aard. Deze nieuwe AVVE 2017 wijken op essentiële punten af van de thans bestaande veilingvoorwaarden.

De nieuwe Algemene veilingvoorwaarden zijn te downloaden via de site www.openbareverkoop.nl. Het bestuur van de Stichting Notariële Vastgoedveiling Gelderland (NVVG) streeft ernaar om uniform te veilen en ook haar bezoekers kennis te laten nemen van nieuwe ontwikkelingen.

Het bestuur van de NVVG nodigt haar veilingbezoekers op de eerste veiling in 2017 uit voor een korte bijeenkomst: “Ontwikkelingen en uitleg AVVE 2017”. Dit zal zijn op dinsdag 17 januari 2017 in Hotel- en Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3 te ARNHEM. De aanvang van deze bijeenkomst is om 13.30 uur. De spreker is mr.J.G.A. (Jeroen) Kuhlmann, notaris te Borne, en penvoerder van de commissie die de algemene voorwaarden heeft uitgewerkt. Aansluitend aan deze bijeenkomst (ongeveer 30-45 minuten) vangt de reguliere maandveiling aan.

Eerstvolgende regioveiling: zie kolom rechts
De wettelijk verplichte aankondiging (advertentie in krant) en publicatie op deze website van alle veilingobjecten heeft plaatsgevonden. In het menu aan de rechterkant op deze pagina vindt u meer informatie over de te veilen objecten. Tot de veilingdatum kunnen er één of meerdere objecten komen te vervallen (klik daarvoor op de betreffende veilingdatum). De betreffende veilingnotaris zal eventuele wijzigingen en nadere informatie zo spoedig mogelijk op de site vermelden.

Toegang tot veilingzaal
U bent van harte welkom op de veiling, de toegang is gratis. Indien u wilt bieden op een object dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van gegoedheid van uw bank. Indien u geregistreerd internetbieder bent (zie ook hierna bij het hoofdstuk: "Internetbieden") gelden hiervoor andere regels.

Objectvragen
Mocht u specifieke vragen hebben over een gepubliceerd veilingobject dan kunt u contact opnemen met de betreffende veilingnotaris; zijn naam staat vermeld bij het te veilen pand.

Publicatie objecten
De veilingobjecten worden minimaal 30 dagen vóór de veilingdatum op de site gepubliceerd.

Regionale vastgoedveiling
De notariële vastgoedveiling in Gelderland vindt maandelijks plaats op de derde dinsdag van de maand. De veiling wordt gehouden in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem (adres: Papendallaan 3, 6816 VD ARNHEM). Het aanvangstijdstip van de veiling is bij elke zitting 13.30 uur. In 2016 wordt maandelijks geveild, met uitzondering van de (vakantie)maand augustus.

Verantwoordelijkheid bij individuele notaris
Van Putten Van Apeldoorn Notarissen te Ede (VPVA) fungeert als regiocoördinator van de Regioveiling Gelderland. Onder verantwoordelijkheid van VPVA notarissen worden alle facilitaire zaken geregeld. De verantwoordelijkheid over elk individueel veilingobject berust bij de veilingnotaris, die vermeld staat bij de specifieke veilinggegevens op deze site. Inhoudelijke vragen over een object kunt u bij de veilingnotaris stellen. Het wel of niet doorgaan van de veiling kunt u zien op deze site. VPVA notarissen is bereikbaar onder rechtstreeks telefoonnr. 0318 – 685620

Volgorde van veilen
Op de veilingdag kunt u vanaf ongeveer 10.00 uur op deze site (klik in het rechtermenu op de agenda) de chronologische volgorde van de te veilen objecten aantreffen. Echter: door onvoorziene omstandigheden kan deze volgorde op het laatste moment wijzigen. Ook is het mogelijk dat vlak vóór de veiling (soms zelfs tijdens de zitting) een object uit de veiling wordt gehaald. Mocht u voor één specifiek object naar de veilingzaal zijn gekomen en de veiling van dit object is bij aanvang van de zitting geannuleerd dan kunt u de organisatie niet aansprakelijk stellen voor eventueel gemaakte kosten.

Internetbieden
Op de Regioveiling Gelderland is het voor geregistreerde bieders mogelijk om via internet een bod op een object uit te brengen. Vóórdat u daadwerkelijk mee kunt bieden, dient u zich eerst te hebben geregistreerd, anders kunt u geen internetbod uitbrengen. Het registreren als internetbieder kost weinig tijd en biedt u diverse mogelijkheden; kijk hiervoor bij de informatie op onze website.

Wat moet u doen om u te registreren?
1. Kijk op onze website onder het tabblad “Internetbieden”.
2. Klik op “Registreer als bieder” en vul uw gegevens volledig in, sluit af met “registreer”.
3. Print het formulier en neem dit ter registratie mee naar de veiling, evenals uw mobiele telefoon en het origineel alsmede een kopie van het rijbewijs of paspoort welke u heeft ingevuld op het registratieformulier (vergeet uw volledig ingevuldeformulier en kopie legitimatiebewijs niet !).
4. Vervoeg u bij één van onze piketnotarissen.
5. U kunt zich registreren op de dag van de veiling vóór en direct ná de veiling.
6. Bent u verhinderd op de veilingdag, neemt u dan contact op met de regio-coördinator.

Aandachtspunten en spelregels
Voor de aandachtspunten en spelregels, het Reglement van Orde alsmede de statuten van onze stichting verwijzen wij u naar het tabblad “Informatie” en de daaronder gemaakte link.

Aankomende regioveilingen

Nieuwsbrief

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief. Hiermee blijft u op de hoogte van onze veilingen.